BaltCapist | Strateegia | Erakapital ja riskikapital | Vastutustundlik investeerimine ja ettevõtlus

 

Baltcap

 

BaltCapist

BaltCap on Balti riikide juhtiv era- ja riskikapitaliettevõte, mis investeerib läbi investeerimisfondide kasvule suunatud Baltimaade ettevõtetesse ning finantseerib ettevõtete väljaoste. Juba 1995.aastal tegutsemist alustanud BaltCap on püsiva ja kogenud meeskonnaga esindatud nii Tallinnas, Riias kui ka Vilniuses. Tänaseks on BaltCap hallanud mitmeid investeerimisfonde kogumahuga 370 miljonit eurot ja teinud üle 75 investeeringu.

BaltCap on selge strateegia ning väljakujunenud juhimisstandarditega aktiivne investor. Omame 20-aastast Baltikumi-ülest investeerimiskogemust. BaltCapi hallatavad investeerimisfondid investeerivad Balti riikide ettevõtetesse, millest enamik on SMEd (väikese ja keskmise suurusega ettevõtted). Oma investeeringutega panustame me kohaliku majanduse ja ettevõtluskeskkonna arengusse, aidates ettevõtetel kasvada ja laieneda.

2014. aastal asutas BaltCap uue erakapitali fondi BaltCap Private Equity Fund II. Fondi maht 2014. aasta lõpu seisuga on 82 miljonit eurot. Fondi investoriteks on Balti Innovatsioonifond (Euroopa Investeerimisfondi vahendusel), Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), Baltikumi juhtivad pensionifondid ning mitmed välisinstitutsioonid. Fond investeerib keskmise suurusega ja hea kasvupotentsiaaliga Balti regiooni ettevõtetesse, keskendudes buy-and-build tüüpi tehingutele.

 

Rohkem infot www.baltcap.com

 

^ Üles

 

Strateegia

Selleks, et era- ja riskikapitali valdkonnas edu saavutada, tuleb oma tegevuses lähtuda pikaajalistest, kestlikest põhimõtetest. Meie loome lisaväärtust läbi aktiivse ja professionaalse omandisuhte. BaltCapi selgeks eeliseks on pikaajaline kogemus ning põhjalik kontaktide võrgustik.

Ettevõtted vajavad äritegevuse kasvatamiseks aega ning olulise arenguhüppe elluviimiseks kulub üldjuhul vähemalt 3-5 aastat. BaltCap aktiivse omanikuna aitab oma portfellifirmadel uusi arenguid ellu viia ning ettevõtete väärtust kasvatada.

Meil on tugev investorbaas, mis koosneb eranditult professionaalsetest institutsionaalsetest investoritest – pensionifondid, kindlustusfirmad, pangad ning riiklikud fondid. Institutsionaalsete investoritega on seotud väga suur hulk eraisikuid (näiteks kõik, kes koguvad raha pensionifondidesse), mis tähendab BaltCapi jaoks väga suurt vastutust. Samas on see investorite jaoks võimalus paigutada raha Baltikumi SMEde arengusse.

BaltCap on Invest Europe (www.investeurope.eu), Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (www.estvca.ee), Läti Riskikapitali Assotsiatsiooni (www.lvca.lv) ja Leedu Riskikapitali Assotsiatsiooni (www.vca.lt) liige.

 

^ Üles

 

Erakapital ja riskikapital

Erakapitaliks (private equity) ja riskikapitaliks (venture capital) nimetatakse omakapitaliinvesteeringuid börsil noteerimata firmadesse ehk mitte-avalikesse ettevõtetesse. Erakapital investeerib tegutsevate, hilisemas arengujärgus olevate ettevõtete täiendavasse kasvu ning finantseerib ettevõtete väljaoste (k.a. juhtkonnaväljaostud – MBO, MBI). Riskikapital keskendub eelkõige varasemas arengufaasis olevatesse ettevõtetesse investeerimisele, mis on kõrgema kasvupotentsiaali ja riskitasemega.

 

^ Üles

 

Vastutustundlik investeerimine ja ettevõtlus


 

BaltCap on sotsiaalselt vastutustundlik investor. BaltCapi investeerimispoliitika ning praktika on kooskõlas ÜRO Vastutustundliku Investeerimise Programmiga (UN Principles of Responsible Investment Program). BaltCap liitus programmiga 2008. aasta augustis. Samuti oleme Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi aktiivne liige.

2018. aastal omistati BaltCapile Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi kuldtase.

Oleme enda jaoks määratlenud vastutustundliku investeerimise poliitika ning pöörame oma igapäevategevuses tähelepanu järgmistele olulistele aspektidele:

 

 • Pikaajaline portfelliettevõtete väärtuse kasv ning kestlikkus.
 • Hoolikas investeeringute valikuprotsess ning aktiivse omaniku roll portfelliettevõtetes.
 • Meie jaoks on väga oluline järgida oma tegevuses kõige kõrgemaid juriidilisi ja eetilisi standardeid ning edendada parimate äriühingu valitsemispraktikate kasutamist oma portfelliettevõtetes.
 • Võtame tõsiselt oma vastutust keskkonna ees ning juurutame keskkonnasõbralikke praktikaid enda ja oma portfelliettevõtete tegevuses.
 • Inimesed on meie ja meie portfellifirmade kõige väärtuslikum vara. Töötajate motiveeritus ning heaolu on meie jaoks ülima tähtsusega.

 

^ Üles

 

 • ESTONIA Tartu mnt. 2 / Tallinn 10145

  Phone: +372 665 0280 / Fax: +372 665 0281

 • LATVIA Jaunmoku 34 / Riga LV-1046

  Phone: +371 6721 4225 / Fax: +371 6735 6395

 • LITHUANIA J.Jasinskio 16b / Vilnius LT-03163

  Phone: +370 5 254 6713 / Fax: +370 5 254 6978